04.04.2011 autor: admin

Naš odraz u partnerovom horoskopu

Naš odraz u partnerovom horoskopu

"Sve dok jedno drugom budu odgovarali na psihološke potrebe, njihova veza će egzistirati. Ako se i kada se ispostavi da jedno od njih ne može nadalje da preuzima sliku svog partnera o sebi, bila ona pozitivna ili negativna, veza će biti prekinuta. Ovde podrazumevamo okonosti savremenog života, slobodan izbor partnera i slobodno donošenje odluka. Prekid veze u konzervativnim sredinama ne mora se dogoditi na fizičkom nivou, ali odnos neće više živeti u emotivnom, duhovnom, intelektualnom, pa ni erotskom smislu." (Bojana Nenadić, Ogledala koja najavljuju budućnost)NAŠ ODRAZ U PARTNEROVOM HOROSKOPU
(kako ulazimo u tuđe horoskope kroz partnerske odnose)„...ne pitaj kako sam saznao šta misliš.
Mozda sam ponekad bio: ti
Mozda si i ti pomalo bila: ja
Mozda smo zajedno bili ceo svet.“ (M. Antić)


Horoskop vaše devojke, dečka, partnera, ljubavnika ili bračnog partnera, obavezuje vas na određeno ponašanje i okolnosti, a one će vam se događati i kroz njih ćete prolaziti u  zavisnosti od planeta i aspekata, kojima ste predstavljeni u njegovom (njenom) horoskopu. Ako vaš partner, na primer, ima u svom horoskopu Veneru u konjunkciji sa Suncem, onda vas on obavezuje ovim aspektom na određeno ponašanje i okolnosti, koje može proizvesti ovaj aspekt, a vi njega istovremeno obavezujete na određene okolnosti kroz aspekt, kojim je on predstavljen u vašem horoskopu. Kako?  Tako, što vi ulazite u partnerov horoskop, ulazite u partnerov život i počinjete da živite njegove planetarne položaje i aspekte, kao i partner vaše, pa se zbog toga kaže „partnerov horoskop vas  obavezuje na određeno ponašanje.“

Prema tome, da li ste spremni da uđete u partnerov horoskop i živite planete i aspekte, kojima ste predstavljeni u partnerovom horoskopu? Da li ste se onda upoznali sa njegovim horoskopom? Vi se možete ogledati ili videti u horoskopu vašeg partnera i to kroz planete i aspekte, koji ne opisuju samo vas, već opisuju i događaje ili okolnosti u kojima ćete se nalaziti.

Mnogi dolaze kod astrologa sa pitanjem, „do kada će naša veza trajati?“ ili „do kada ćemo biti zajedno?“, a odgovor je sledeći, „dok god živite partnerove planete i aspekte ili dok god ispujavate njegove potrebe i želje, koje su oslikane kroz planete i aspekte, dotle će trajati i vaša veza, a onog momenta kada više ne budete ispunjavali njegove želje i potrebe, odnosno onog momenta kada prestanete živeti njegova aspekte kojima ste prestavljeni, tada izlazite iz partnerovog horoskopa i odnos najverovatnije prestaje. Na primer, dobro postavljena Venera u muškom horoskopu, koja je i u dobrim aspektima, može obezbediti njegovoj partnerki povoljne okolnosti ili povoljnu pomoć, kao što je za isto sposoban dobro položen Mars u ženskom horoskopu. Ovakva „useljavanja u tuđi horoskop“ obično počinju, kada uđete i započnete vezu ili kakav odnos sa drugom osobom i  na taj način partner se useljava u vaš horoskop, kao i vi u njegov.

Kada je neka osoba prisutna u našem životu kroz dati odnos ili vezu, njena realna slika se nalazi u našem horoskopu kroz simboliku planeta i aspekata. Svaki početak nekog odnosa ili veze je srodan  našim potrebama i željama u datom trenutku, koji ustvari predstavlja početak veze ili odnosa. Sve one osobe sa kojima ne uspevamo da ostvarimo bliski kontak ili sa kojima ne postajemo bliski, predstavljaju osobe koje ne mogu zadovoljiti naše potrebe i naša unutrašnja ili emotivna očekivanja ili ne zadovoljavaju nesvesnu sliku miuškarca ili žene koju možemo pročitati iz horoskopa. Jedna osoba drugu obavezuje na različita  ponašanja, događaje i okolnosti, što se može pročitati iz planeta i aspekata. Takođe, jedna osoba svesno ili nesvesno usmerava drugu osobu da se uklopi u astrološku sliku horoskopa, a slika koja obavezuje drugu osobu je predstavljena kroz simboliku planeta i aspekata, koji predstavljaju ili significiraju osobu, koja ulazi u horoskop. Vrlo prosto.

Planete preko kojih vlasnik horoskopa obavezuje drugu osobu sa kojom je u ljubavnom, bračnom ili bliskom odnosu su planete u 7. kući i njen vladar, kao i u muškom horoskopu Venera i Mesec, a u ženskom horoskopu Sunce i Mars. Treba uzeti u razmatranje i Venera u ženskom horoskopu, jer ova planeta ipak predstavlja princip ljubavi i ljubavnog odnosa.  Na primer, dobro položena Venera u muškom horoskpu, koja je i u dobrim aspektima, može obezbediti njegovoj partnerki povoljne okolnosti ili povoljnu pomoć, kao što je za isto sposoban dobro postavljen Mars u ženskom horoskopu. Međutim, loše postavljena Venera u muškom horoskopu, koja je i u nepovoljnim aspektima, ne može obezbediti njegovoj partnerki povoljne okolnosti, a partnerska koja uđe u njegov horoskop, „preuzima na sebe“ ovakvu Veneru, koju kao takvu počinje da živi.

Ulaskom u partnerov horoskop, počinjete živiti horoskop, koji vas obavezuje, tako što živite planete i aspekte u tom horoskopu sa kojima ste predstavljeni. Zbog toga se postavljaju pitanja, „da li ste spremni da uđete u njen ili njegov horoskop?“ ili „da li ste spremni na obavezivanje partnerovim horoskopom?“. Početak veze i ljubavnog odnosa, predstavlja i početnu faza, kada počinjete da živite njegov ili njen horoskop, a dublje ulaženje u vezu, zahteva i dublje ulaženje u horoskop i preuzimanje svih onih aspekata kojima ste predstavljeni u partnerovom horoskopu, a koje treba da živite, bilo da su oni dobri ili loši. Velika je razlika ušetati u horoskop partnera, koji ima, na primer, Veneru u povoljnom aspektu sa Jupiterom ili ući u horoskop partnera, koji ima Veneru u nepovoljnom aspektu sa Uranom? U prvom primeru, preuzimate na sebe ponašanje koje zrači optimizmom, entuzijazmom i dobrotom, što je u simbolici Jupitera, koji je u povoljnom aspektu sa Venerom, ali takođe i mogućnost napredovanja i dobrih prilika koje vas mogu učiniti srećnim i zadovoljnim i to onog momenta kada uđete u horoskop ili započnete ljubavnu vezu i preuzmete aspekt na sebe. Ulaskom u partnerov horoskop, koji ima povoljan aspekt između Venere u Jupitera, možete unaprediti vaš položaj, uvećati finansije, putovati po svetu, itd. Međutim, ako počinjete ljubavni odnos sa partnerom koji ima nepovoljan aspekt između Venere i Urana, onda preuzimate na sebe napetost, nemir, nervozu, neprijatna iznenađenja koja počinju da vam se događaju, šokantne okolnosti u koje ulazite, nestabilnu situaciju, problem i nemogućnost da se izborite za sopstvenu individulanost i nezavisnost, itd. U slučaju da počinjete ljubavni odnos sa partnerom koji ima nepovoljan aspekt ozmeđu Venere i Plutona ili Meseca i Plutona, onda preuzimate na sebe posesivnost, destruktivnost i ljubomoru, kao i fatalna dešavanja, koja počinju da vam se događaju, porodične gubitke, gubitak nekog bliskog, opasnost nekom u porodici i strah ili ljubomoru, što ometa i uništava ljubavni odnos.

 Mi ne možemo reći ni za jedan odnos u koji ulazimo, a bez obzira da li je odnos ljubavni, poslovni, prijateljski ili bilo koji drugi, da je besmislen, jer svaki odnos ima smisao, odnosno potrebno je da  pronađemo smisao u njemu. Na nama je samo da obratimo pažnju i razmislimo zbog čega i zašto nam je druga osoba potrebna, isto kao što smo i mi njoj potrebni, jer svi događaji koji se dešavaju oko nas su deo našeg nesvesnog (emocije, osećanja), dakle deo nas samih, kao i sve osobe sa kojima ulazimo u odnose i dolazimo u kontakte. Zbog toga, ne možemo govoriti o besmislenom odnosu, kada je svaki taj odnos, kao i druga osoba, deo nas. Uzmimo za primer muškarca, koji ima u svom horoskopu Mesec u nepovoljnom aspektu sa Venerom. Dakle, on počinje vezu sa svojom partnerkom, ona ulazi u njegov horoskop, kao i on u njen i na taj način oni obavezuju svojim aspektima jedan drugoga. Ona počinje da živi njegov aspekt između Meseca i Venere. Šta mozemo reći? Na čega ukazuje ovaj aspekt? Ovaj aspekt ukazuje kod ovog muškarca na problem da u ljubavnim vezama, koje bude aktivirao kroz život, postigne zadovoljstvo, radost, sreću, sklad, harmoniju, ravotežu i uživanje, jer u devojci (Venera) ne može pronaći privatnost, intimu i unutrašnji mir (Mesec); ne može da je zamisli kao ženu ili suprugu sa kojom može da osnuje porodicu (Mesec) ili ne moze u devojci videto majku (Mesec) njegove dece. Zbog toga, on nesvesno privlači devojku ili partnerku, koja odbija da ostane u drugom stanju ili odbija da postane majka njegove dece i na taj način živi njegov aspekt, a ustvari živi sebe i on realno počinje sa njom da živi ovaj aspekt, odnosno žive ga zajedno. On je obavezuje na ovaj njegov aspekt kroz okolnosti i događanja, koja će početi da joj se događaju, kada počne vezu sa njim, kao što su nesuglasice i neslaganja sa njenom majkom, odbacivanje porodice, gubitak porodične nekretnine, abortus i negiranje trudnoće, itd. Međutim, ovakavi aspekti daju i odgovore na pitanja, „za čega i zašto je on meni  potreban?“ On joj je potreban da kroz njega upozna jedan deo sebe, a to je prirodni, unutrašnji, emotivni i ljubavni nesklad, što onemogućava postizanje zadovoljstva u porodičnim i ljubavnim vezama, jer kada je devojka, onda odbija ulogu supruge ili majke, a kada postane majka i suruga, onda odbija od sebe lepotu, zavodljivost, čulnost i ulogu ljubavnice.

Uzmimo još neki primer, ženska osoba koja ima u svom horoskopu trigon između Marsa i Jupitera. Na čega ukazuje ovaj aspekt? Ovaj aspekt ukazuje na pozitivnu mušku eneriju, odnosno na muškarca u njenom horoskopu, a što je negde i njena potreba ili želja, koji zrači optimizmom, entuzijazmom, dobrotom, pozitivizmom i moralom. Zbog toga ona nesvesno privlači u svoj život muškarca poznatog po moralnim i pravednim stavovima i idejama ili muškarca koji potpuno pozitivno gleda na život. Onog momenta kada muškarac uđe u njen horoskop i prezume ovaj aspekt na sebe, njegov život može krenuti pozitivnom i uzlaznom putanjom, a ona mu je potrebna da bi pobudila u njemu pozitivizam i da bi ga podstakla svojim delima i aktivnostima na dobrotu, moral i  čistotu.

Mars u kvadratu sa Venerom u ženskom horoskopu, ukazuje na njeno grubo i agresivno ispoljavanje osećanja, kao i na nestrpljivost prema partneru, što moze incirati probleme u partnerskim i ljubavnim odnosima. Muškarac koji ulazi u njen život i njen horoskop, a kojeg ona i nesvesno privlači, obavezuje se na ovaj aspekt, tako da on upada u gruba i agresivna raspoloženja sa njom, a ona ga kroz ovaj aspekt izaziva i iritira. Ona ga obavezuje na ovaj aspekt kroz okolnosti, koje ćemu se događati, kada započne vezu sa njom, kao što su svađe, napadi i neprijateljstva u bliskim vezama, neprijateljstvo prema lepom i estetskom, itd. To su grubi i nasilni poljubci, zagrljaji i to je ljubav na silu, pa se sa ovim aspektom dešavaju prepadi, napadi i silovanja.  Međutim, ona je njemu potrebna da bi u njoj prepoznao deo sebe upozna jedan deo sebe, a to je bes, agresiju i grubost kad god se ljubav, sklad, nežnost, ravnoteža i lepota objave.

 Muškarac, koji ima u 7. kući Sunce, ukazuje na potrebu i želju za priznanjima i pohvalama kroz partenerske i ljubavne odnose. Takođe, ovaj položaj ukazuje na potrebu za partnerkom koja će biti ostvarena, moćna, ambiciozna, uspešna, dostojanstvena i ponosna, tako da sa ovom planetom on  obavezuje svoju partnerku, koja kada ostvari odnos ili brak sa njim, počinje sve više i više da živi ovu planetu u njegovom horoskopu. U slučaju da je na vrhu 7. kuće Rak, onda postoji potreba za emotivnim i porodičnim partnerom, koji poštuje tradicionalne vrednosti, tako da se partner obavezuje sa ovim znakom ili ako su Blizanci na vrhu 7. kuće, onda postoji potreba i želja za razumnim, misaonom i intelektualnim partnerom, koji voli da komunicira i putuje i partner se obavezuje sa ovim znakom, a koji počinje sve više i više da živi, kada ostvari odnos sa natusom. Ako, je Merkur kao vladar 7. kuće u 2. kući, onda se ovim položajem partner obavezuje na okolnosti i prilike koje će mu se dešavati, a koje su povezane sa idejama, savetima i dokumentima, koji su posledica materijalne i finansijske situaciju natusa. Kada je vladar 7. kuće, na primer Jupiter u 4. kući, onda se ovim položajem partner obavezuje na događaje koji će se događati, a koji su povezani sa srećnim i dobrim prilikama (Jupiter), što će biti posledica u najbližem i intimnom  okruženju, kao i u porodici. Natus privlači partnera u svoj život koji može da reši nekretninu, kuću ili stan i koji generalno aktivira srećne okolnosti u porodičnom okruženju, dakle on preuzima obavezu da povoljno rešava natusovu nekretninu. Kada je u 7. kući Saturn, pa u nepovoljnim aspektima, onda se partner može obavezati na patnju, teškoće, prepreke, pa i bolest, a o čemu će konkretno ukazivati planeta sa kojom je u aspektu. Ako je u muškom horoskopu Venera u 6. kući, onda postoji nesvesna potreba i želja za devojkom ili partnerkom, koja je na neki način skromna i ponizna ili radna, ali razumna i praktična, a ako je Venera u 7. kući, onda postoji potreba za elegantnim, lepim i ljupkim bračnim partnerom, tako da se partner sa ovom planetom obavezuje na lepotu, estetiku, sklad i ljubav. U svakom slučaju, kombinacije i mogućnosti su bezbrojne i ovde ih je nemoguće sve opisati i predstaviti, ali treba samo slediti logiku značenja planete i aspekata.

I, šta će nam onda sinastrije, uporedni horoskopi, dejvisoni i mnoge druge tehnike, kada je dovoljno sebe pronaći i locitarti u partnerovom horoskopu i „pročitati priču“ preko planeta i aspekata kojima ste predstavljeni. Treba istaći da se ovde ne radi samo o ljubavnim odnosima, već da se isto može primeniti i na svaki drugi odnos, kao što je poslovni, porodični, prijateljski, itd. o čemu možemo, drugom prilikom u nastavku ovog teksta.

Dakle, „da li ste se upoznali sa partnerovim horoskopom i da li ste spremni da uđete u njegov horoskop i živite sebe, kroz aspekte, kojima ste predstavljeni?“

Uzećemo primer poznatog para Breda Pita i Andželine Džoli, jer ih manje – više svi znamo, a i njihovi horoskopi su pouzdani. Bez obzira, što su oboje imali više od jednog braka, uzimamo primarno 7. kuću za opšti opis partnera, odnosno njihovih potreba za partnerom, koje imaju, jer je 7. kuća preko puta 1. kuće.

 

 

Bred Pit ima na vrhu 7. kuće, gde Blizance i ovaj znak opisuju njegovog partnera. Može se reći da Bred ima potrebu za razumnom, komunikativnom, misanom i inteligentnom partnerkom, što je u simbolici Blizanaca. Prema tome, njegov horoskop kroz znak u 7. kući i vladara ovog znaka obavezuje njegovu partnerku na komunikativnost i inteligenciju. Pogledajte sada Andželinin horoskop i njeno Sunce koje je baš u znaku Blizanaca, kao i Merkur koji je dispozitor Sunca. Prema tome, Bred je kao svog partnera nesvesno prizvao u svoj horoskop ili u svoj život partnerku sa ovakvim osobinama, tako da se ispunila obavezujuća simbolika znaka u 7. kući. Dakle, Bred je imao takve potrebe vezano za partnerku, ona je naišla sa takvim osobinama, jer ima Sunce i Merkur u Blizancima, što govori o misaonoj, razumnoj i inteligentnoj osobi, ušla u njegov horoskop i aktivirala njegovu 7. kuću partnerskih odnosa i braka. Merkur (A. Džoli) je u znaku Jarca, što ukazuje i na njegovu potrebu za partnerkom, koja je ozbiljna i zrela, posebno kada se govori o profesiji i kojoj je važna profesija i karijera, kao statusni simbol. Pogledajte sada opet horoskop Andželine Dzoli i primetićete da ona ima tri planete (Mesec, Jupiter i Mars) koje rade za njenu 10. kuću, koja je prirodna kuća Jarca, tako da su profesija, karijera i status veoma važni za nju. Pored toga, njen Mesec kao vladar Ascendenta, koji predstavlja njenu ličnost je u 10. kući, što usmerava Andželinu prema profesionalizmu. Kako je Andželina u horoskopu Breda predstavljena Merkurom u Jarcu, ona i živi ovu planetu u njegovom horoskopu na način, kao što sam i opisala, a kako je Merkur u 2. kući, ovaj položaj je obavezuje da utiče na njegove finansije, novac i praktične ili materijalne vrednosti i to kroz savete i ideje (Merkur). Drugim rečima, on dobija ideje za svoje  materijalne vrednosti od strane svog bračnog partnera, jer je vladar 7. u 2. kući, a te ideje mogu imati dugoročne planove, jer je Merkur u Jarcu. Sada treba obratiti pažnju na aspekte koje formira Merkur, jer i oni učestvuju u opisivanju Bredove partnerke i možemo primetiti da je Merkur u konjunkciji sa Mesecom, što sada obavezuje njegovog partnera (Andželinu) na tradicionalne porodične vrednosti, majčinstvo, decu. Sada opet pogledajte Andželinin horoskop i primetićete da je ona Rak na Ascendentu, dakle Mesec, a to znači da su za nju važna pitanja porodice, privatnog zivota i dece. Sve se za sada savršeno uklapa, jer sve Bredove nesvesne potrebe, koje on ima za partnerkom, Andželina ispunjava, pa lako ulazi u njegov horoskop i živi sve te planete i aspekte sa kojima je opisana. Uzmimo sada u razmatranje Mesec i Veneru u Berdovom horoskopu, jer su ovo dve planete ženskog arhetipa, koje takođe opisuju njegove potrebe za ženom, devojkom ili partnerkom. Venera je u znaku Jarca i ukazuje na partnerku koja je opet odgovorna, zrela, ozbiljna, ali i okrenuta prema budućnosti, profesiji i karijeri, što je Andželina realno i živela kada su se upoznali ili prvi put sreli. Venera može govoriti o patnji, teškoćama i preprekama njegove partnerke, kada bude ušla u njegov horoskop ili kada započnu vezu, što ovde ne mora biti istaknuto, jer Venera nije oštećena nepovoljnim aspektima, pa će ona više ukazivati na devojku od karijere i profesije, a koja je popularna, jer je Venera u konjunkciji sa Mesecom, kroz profesiju (Jarac). Andželina ulaskom u Bredov horoskop, počinje da živi aspekte sa kojima je opisana i postaje još popularnija u širokim masama, jer je Bredova Venera u konjunkciji sa Mesecom. Bred ima Mesec u Jarcu u konjunkciji sa Venerom, što pored estetskog i lepog, ukazuje i na umetničke sklonosti, a što Andželina realno živi. Kroz konjunkciju Meseca i Venere, može se uvideti Bredova potreba za ženom koja ceni dobar ukus, lepotu, estetiku i umetnost, a što je veoma naglašeno u Andželininom horoskopu, jer je njena Venera tačno na njenom podznaku.

Andzelina Džoli na vrhu 7. kuće ima znak Jarca i ovaj znak opisuje njene potrebe i želje za partnerom. Jarac na vrhu 7. kuće govori o željama za ozbiljnim, odgovornim, stabilnim i zrelim muškarcem profesionalncem, što je u simbolici Jarca. Prema tome, njena 7. kuća i vladar ovog znaka obavezuju njenog partnera na zrelost, ozbiljnost i praktičnost. Pogledajte sada Bredov horoskop i primetićete čak četiri planete u znaku Jarca, što znači da je ovaj znak dominantan u njegovom horoskopu, a Andželina ima Jarca na vrhu 7. kuće. Andželina je nesvesno prizvala u svoj horoskop ili u svoj zivot, partnera sa jarčevskim osobinama, tako da se ispunila obavezujuća simboliku znaka u njenoj 7. kući. Ona je imala jarčevske potrebe za partnerom i Bred je „naišao“ baš sa takvim osobinama, jer ima Meseca, Veneru, Merkura i Mars u Jarcu, što govori o zrelom, praktičnom i ozbiljnom muškarcu, ušao u njen horoskop i aktivirao njenu 7. kuću. Saturn je u znaku Raka, što pored zrelosti i ozbiljnosti ukazuje i na potrebe za partnerom, koji je „domaćinski tip“, što su uklapa u horoskop Breda Pita, jer je u njegovom horoskopu vladar Ascendenta u 4. kući, koja je prirodna kuća znaka Raka, a to usmerava Breda prema porodici i porodičnim vrednostima, kao i prema privatnom životu. Kako su partneri u njenom horoskopu predstavljeni Saturnom, ova planeta može biti potencijalni problem u njenom horoskopu, jer oni vremenom na sebe uzimaju ulogu njenog neprijatelja, jer je vladar 7. kuće u 12. kući, što može biti realna pretnja za njene partnerske odnose. Ovo je još jače naglašeno, činjenicom što je Satrun nepovoljno aspektovan planetama iz iznaka Ovna, tako da je Saturn u potencijalu da joj pravi probleme sa partnerskim odnosima, ali to je druga priča, pa se vraćamo na temu. Sada možemo uzeti u razmatranje Marsa, koji predstavlja muški arhetip, dakle muškarca, a posebno zbog toga što je Mars i egzaltiran u 7. kući, jer je na njenom vrhu Jarac. Mars se nalazi u znaku Ovna, visoko na nebu i blizu Mc-a, što ukazuje na potrebe i želju za partnerom, koji je aktivan, otvoren, borben, uspešan, odlučan, što su tipovi lidera, vođa, vojnika i pobednika. Pogledajte sada horoskop Breda Pita, gde možete primetiti da je Jupiter, kao vladar Ascendenta baš u znaku Ovna, što ga opisuje kao energičnog, otvorenog, borbenog i hrabrog muškarca. Treba spomenuti da je Mesec kod Andželine takođe u znaku Ovna, a to govori o njenim potrebama da iskusi snagu i hrabrost kroz privatne i intimne odnose, dok Venera u Raku ukazuje na želju za privatnim i intimnim životom. Kako Bred Pit ima vladara Ascendenta u 4. kući (Rak) i u znaku Ovna, on može zadovoljiti ove potrebe Andželine Džoli. Takođe, treba obratiti pažnju na Sunce u horoskopu Breda Pita, koje se nalazi u njegovoj 1. kući, a ona je analogna znaku Ovna. Sunce u horoskopu Angeline Džoli, kao drugu planetu muškog arhetipa, nećemo uzeti u razmatranje, jer je Mars dobio prednost s obzirom da je egzaltiran u njenoj 7. kući, koja predstavlja partnere. U njenom horoskopu, Sunce će significirati muške prijatelje, jer se nalazi u 11. kući.

„...ne pitaj kako sam saznao šta misliš.
Mozda sam ponekad bio: ti
Mozda si i ti pomalo bila: ja
Mozda smo zajedno bili ceo svet.“ (M. Antić)

 

Po nešto o 2010 uz najlepše želje

Po nešto o 2010 uz najlepše želje 2009. godina je na izmaku, a od nove 2010. godine, deli nas nekoliko dana. Neko će reći da smo...

Pročitaj više

Talenti

Talenti Talenat je dar sa kojim se rađamo i on predstavlja jednu pasivnu silu. Zbog toga, postoje osobe koje nikada...

Pročitaj više

Mesec u Škorpiji

Mesec u Škorpiji Mesec u Škorpiji ima dva dostojanstva, pad i triplicitet, odnosno jedno povoljno i jedno nepovoljno dostojanstvo. Kada planeta u...

Pročitaj više