09.01.2011 autor: admin

Gurđijev o astrologiji

Gurđijev o astrologiji

Za one koji nisu upoznati...Georgije Ivanovič Gurđijev (1877-1949) je jedan od najpoznatijih ruskih metafizičara. Evo šta Gurđijev misli o sudbini, planetarnim uticajima i astrologiji.....
 
"Sudbina stvarno postoji, ali ne za svakoga. Većina ljudi su odvojeni od svoje sudbine i žive samo pod uticajem Zakona Slučajnosti. Sudbina je rezultat planetarnih uticaja koji su u odgovarajućoj vezi sa tipom čovjeka. Govorićemo o tome kasnije. U međuvremenu morate shvatiti jednu stvar. Čovek može da ima sudbinu koja odgovara njegovom tipu ali u praksi, on je nikada nema. To je usled toga što se sudbina čoveka odnosi samo na jedan njegov deo, tj. njegovu suštinu (istinsko Ja)."
 
....Neko od nas ga je upitao kako gleda na astrologiju i imali li u poznatim astrološkim terorijama nečega manje ili više vrednog. "Da", rekao je Gurđijev, "sve zavisi od toga kako se shvati. Mogu imati vrednosti, a mogu i da nemaju. Astrologija se bavi samo jednim delom čoveka, njegovim tipom, njegovom suštinom - ne bavi se ličnošću i stečenim kvalitetima. Ako razumete ovo, razumećete i šta u astrologiji vredi." U našim grupama se i ranije govorilo o tipovima i izgledalo nam je da je učenje o tipovima najteza stvar u proučavanju čoveka, budući da nam je Gurđijev davao veoma malo materijala i da je od nas zahtevao da sami spomatramo sebe i druge. Nastavili smo šetnju i Gurđijev je nastavio da priča, pokušavajući da objasni šta u čoveku moze da zavisi od planetarnih uticaja, a šta ne. Kada smo izašli iz parka, Gurđijev je zaćutao i išao je nekoliko koraka ispred nas. Mi smo išli za njim i razgovarali. Dok je obilazio drvo ispustio je štap - od abonosa sa kavkaskom srebrnom drškom - koji je nosio, a jedan od nas se sagao, podigao štap i da mu ga. Gurđijev je pošao još nekoliko koraka, a zatim nam se okrenuo i rekao:
 
"Ovo je bila astrologija. Razumete li? Svi ste videli da sam ispustio štap. Zbog čega ga je jedan od vas podigao? Neka svako kaze za sebe."
 
Prvi je rekoa da nije video da je Gurđijev ispustio štap, jer je gledao na drugu stranu. Drugi je rekao da je primetio da Gurđijev štap nije ispustio slučajno, kao kad štap za nešto zapne, već da je namerno olabavio ruku i pustio da štam padne. To je probudilo njegovu radoznalost i čekao je šta će da bude dalje. Treći je rekao da je video da je Gurđijevu ispao štap, ali da je bio jako zaokupljen razmišljanjem o astrologiji, naročito pokušajima da se seti šta je Gurđijev jednom ranije rekao, i da štapu nije poklonio dovoljno paznje. Četvri je video da je štap pao i mislio je da ga podigne, ali u tom trenutku je peti podigao štap i dodao ga Gurđijevu.
 
Gurđijev se smešako slušajući nas.
 
"To je astrologija", rekao je. "U istoj situaciji jedan čovek vidi o čini jednu stvar, drugi - drugu, treći - treću, i tako dalje. A svako je postupio prema svom tipu. Posmatraje sebe i druge na ovaj način, a onda ćemo mozda razgovarati o jednoj drugačijoj astrologiji."

 

Merkur u Lavu

Merkur u Lavu 9. jula, Merkur je napustio znak Raka i ušao je u znak Lava.Planeta u Lavu dobija ponos, dramatiku i...

Pročitaj više

Aktivnost i inertnost 12 zodijačkih znakova

Aktivnost i inertnost 12 zodijačkih znakova Koliko je određeni zodijački znak aktivan, a koliko inertan? Energija i materija. Energija je aktivna, a materija je inertna....

Pročitaj više

Mars u Škorpiji (drugi deo priče)

Mars u Škorpiji (drugi deo priče)     Zamislite da je jutro, a vi treba da probudite ovog Marsa u Škorpiji, da...

Pročitaj više