09.01.2011 autor: admin

Gurđijev o astrologiji

Gurđijev o astrologiji

Za one koji nisu upoznati...Georgije Ivanovič Gurđijev (1877-1949) je jedan od najpoznatijih ruskih metafizičara. Evo šta Gurđijev misli o sudbini, planetarnim uticajima i astrologiji.....
 
"Sudbina stvarno postoji, ali ne za svakoga. Većina ljudi su odvojeni od svoje sudbine i žive samo pod uticajem Zakona Slučajnosti. Sudbina je rezultat planetarnih uticaja koji su u odgovarajućoj vezi sa tipom čovjeka. Govorićemo o tome kasnije. U međuvremenu morate shvatiti jednu stvar. Čovek može da ima sudbinu koja odgovara njegovom tipu ali u praksi, on je nikada nema. To je usled toga što se sudbina čoveka odnosi samo na jedan njegov deo, tj. njegovu suštinu (istinsko Ja)."
 
....Neko od nas ga je upitao kako gleda na astrologiju i imali li u poznatim astrološkim terorijama nečega manje ili više vrednog. "Da", rekao je Gurđijev, "sve zavisi od toga kako se shvati. Mogu imati vrednosti, a mogu i da nemaju. Astrologija se bavi samo jednim delom čoveka, njegovim tipom, njegovom suštinom - ne bavi se ličnošću i stečenim kvalitetima. Ako razumete ovo, razumećete i šta u astrologiji vredi." U našim grupama se i ranije govorilo o tipovima i izgledalo nam je da je učenje o tipovima najteza stvar u proučavanju čoveka, budući da nam je Gurđijev davao veoma malo materijala i da je od nas zahtevao da sami spomatramo sebe i druge. Nastavili smo šetnju i Gurđijev je nastavio da priča, pokušavajući da objasni šta u čoveku moze da zavisi od planetarnih uticaja, a šta ne. Kada smo izašli iz parka, Gurđijev je zaćutao i išao je nekoliko koraka ispred nas. Mi smo išli za njim i razgovarali. Dok je obilazio drvo ispustio je štap - od abonosa sa kavkaskom srebrnom drškom - koji je nosio, a jedan od nas se sagao, podigao štap i da mu ga. Gurđijev je pošao još nekoliko koraka, a zatim nam se okrenuo i rekao:
 
"Ovo je bila astrologija. Razumete li? Svi ste videli da sam ispustio štap. Zbog čega ga je jedan od vas podigao? Neka svako kaze za sebe."
 
Prvi je rekoa da nije video da je Gurđijev ispustio štap, jer je gledao na drugu stranu. Drugi je rekao da je primetio da Gurđijev štap nije ispustio slučajno, kao kad štap za nešto zapne, već da je namerno olabavio ruku i pustio da štam padne. To je probudilo njegovu radoznalost i čekao je šta će da bude dalje. Treći je rekao da je video da je Gurđijevu ispao štap, ali da je bio jako zaokupljen razmišljanjem o astrologiji, naročito pokušajima da se seti šta je Gurđijev jednom ranije rekao, i da štapu nije poklonio dovoljno paznje. Četvri je video da je štap pao i mislio je da ga podigne, ali u tom trenutku je peti podigao štap i dodao ga Gurđijevu.
 
Gurđijev se smešako slušajući nas.
 
"To je astrologija", rekao je. "U istoj situaciji jedan čovek vidi o čini jednu stvar, drugi - drugu, treći - treću, i tako dalje. A svako je postupio prema svom tipu. Posmatraje sebe i druge na ovaj način, a onda ćemo mozda razgovarati o jednoj drugačijoj astrologiji."

 

Kompozit Džona Kenedija i Žakline

Kompozit Džona Kenedija i Žakline Već je dosta rečeno o braku Žakline Kenedi Onazis i Džona Kenedija. Njihov brak je bio splet strasti, ljubavi,...

Pročitaj više

Poruka Meseca u Strelcu, Meseca u Ribama i Meseca u Ovnu

Poruka Meseca u Strelcu, Meseca u Ribama i Meseca u Ovnu Mesec je u Strelcu i treba odlutati telom i duhom u daljinu. Sve što planiramo treba da bude upućeno...

Pročitaj više

Kratak osvrt na trenutna dešavanja na nebu

Kratak osvrt na trenutna dešavanja na nebu Ona (Venera) kao princip bliskosti, uživanja, ljubavi i društvenosti je i dalje ponosna sa željom da se kroz bliska...

Pročitaj više