10.07.2010 autor: admin

Merkur u Lavu

Merkur u Lavu

9. jula, Merkur je napustio znak Raka i ušao je u znak Lava.Planeta u Lavu dobija ponos, dramatiku i nagon za priznanjima, tako da sada govorimo o ponosnom umu, komunikaciji kroz koju se provlači dramatična nota i o intelektu koji ima žеlju za priznanjima i pohvalama.

Merkur pokazuje kako osoba komunicira i razmišlja, a u ovom vatrenom znaku se misli i govor iskazuju jasno, impulsivno, strastveno i toplo sa željom da iskuse oduševljenje, ali na stabilan način i sa izraženom voljom, jer je Lav fiksan znak. Zbog toga, ova misao i ideja ne odustaju lako i podstaknuti upornošću, ali i tvrdoglavim i ne promenljivim stavom imaju želju da se povežu sa velikim stvarima u svakodnevnom životu. Samo velike i važne stvari mogu doneti uspeh, moć, pohvale, veličinu i ponos ovom principu svesnog uma, logike i komunikacije. Vatra je povezana sa dominacijom i realizacijonm, što sa Merkurom u Lavu predstavlja dominaciju i realizaciju misaonog, intelektualnog, razumnog, idejnog i komnunikativnog u želji da se uspostavi fiksnost, stabilnost i ne promenljivost. Uspostvaljanje veza putem komunikacije, misli i ideja sada je motivisano i podstaknuto ponosom, toplinom i jakom voljom, a komunikacija dobija smisao za stvaralaštvo, humor i dramatiku. Zapažanje i razumevanje je podstaknuto priznanjem, a uključivanje ega u tok razmišljanja i misli za posledicu može imati nedostatak objektivnosti i ograničenu fleksibilnost.

 U načinu na koji se razmišlja, sve dok Merkur bude prolazio znakom Lava do 27. jula, osetiće se želja za ponosom, dostojanstvom, veličinom, uspehom, sjajem, kreativnošću i organizovanjem života. Ovo je ustvari priliv ideja i misli koje služe organizaciji, kreativnosti, stvaralačkoj životnoj energiji, volji, egu, ponosu, uticajnosti, ali i prihvatanju špekulacija, rizika, kocke, talenata.. Međutim, Merkur u Lavu može kroz svestan um i komunikaciju da ispoljava despotizam, sujetu, uobraženost i oholost u želji da postigne moć i centar pažnje. Dostojanstvo Merkura u Lavu je peregrin iz razloga što Merkur u Lavu nije u stanju da ispolji svoju čistu prirodu, kao što je sistematičnost, analitičnost i racionalnost, jer vatra ipak dodaje dozu idealizma i želju za dominacijom i vođstvom, što može sprečiti sitematičan, racionalan i analitičan pristup. Međutim kako Merkur predstavlja svaku vrstu posredništva i prenošenje misaonog stvaralaštva od pesnika do biznismena, njegova simbolika izdavaja i pesnike ponesene velikim mislima i idejama, kao i velike biznismene. Dakle, autori velikih dela koja su im donela slavu i uspeh, biznismeni u velim poslovima koji su uspešni i moćni, trgovci nakitom, zlatom, sportskom opremom, pedagozi, svi svakodnevni poslovi koji zahetavju komunikaciju sa onima koji su moćni, slavni, ugledni, uspešni, koji imaju vlast i moć ili koji su iz sfere šou biznisa. Takođe, i inforamcije dolaze od slavnih, moćnih, od predsednika, centralnih figura, iz šou-biznisa, sportskih takmičenja ili sve informacije i vesti koje dobijaju važnost ili centralno mesto. Govori političara, drzavnika, predsednika, profesora ili intervjui sa njima…

Trenutno Merkur u Lavu je u harmoničnom aspektu (trigon) sa Jupiterom u Ovnu, što predstavlja povoljan trenutak za putovanja, misaono i logično povezivanje sa višim znanjima, višim stanjima svesti, filozofijom, religijom ili razumevanju istog. Povoljan trenutak da se razum i misao povežu sa optimizmom, vedrinom, dobrim raspoloženjem ili da se dobije povoljna i radosna informacija koja moze doneti neko rešenje za praktične i svakodnevne stvari. Period kada je razum sposoban da prepozna i razume povoljnu šansu ili dobru priliku, a koja će doneti napredak i boljitak, a što sa Merkurom u Lavu služi ponosu, uspehu i samopouzdanju. Jednostavno, u ovom aspektu Jupiter šalje optimizam, vedrinu, entuzijazam i dobru priliku i usmerava Merkur da putem misli, intelekta, komunikacije, ideja i svesnog uma ispolji samopouzdanje, ponos, veličinu, uspeh i moć. Uticaj ovog aspekta počinje da slabi 13. jula. Oko 23. jula Merkur u Lavu će formirati neharmoničan aspekt (opozicija) sa Neptunom u Lavu, koji će biti prisutan do oko 28. jula. Princip svesne logike i komunikacije dolazi u suprotnost sa principom ograničenja od materijalnog sveta i ega, a što će biti problem, jer je Merkur baš u znaku (Lav) koji predstavlja ego. Potreba za pročišćenjem kroz emocije, maštu, kreativnost ili duhovnost će biti u suprotnosti sa potrebom za zapažanjem i povezivanjem sa drugima kroz svesnu logiku. Neptun je u Vodoliji, gde sve ono što ne pripada fizičkom i materijalnom svetu traži da se izrazi kroz slobodu, nezavisnost, humanost, društvenost i čovečnost, dok mu osobine Merkura u Lavu nedostaju, a to je moć, cenatar, ponos, ego i veličina. Sa druge strane Merkur u Lavu trazi ispunjenje kroz ponos, ego i moć, dok mu nedostaje sloboda, eksperimentisanje, humanost i okrenutost prema društvu i čovečanstvu. Zbog toga, ovaj nepovoljan aspekt može sprečiti realizaciju Merkura u Lavu, a to je razumno razmišljanje, komunikaciju, odluke, učenje koji traže ispunjenje kroz snagu volje za velike projekte, a zbog osetljivosti, zabluda, idealizma, mašte, fantaziranja, nejasnoće, nerealnosti i haotičnosti, koje dolaze od Neptuna.

Vibracije Urana prema drugim planetama

Vibracije Urana prema drugim planetama VIBRACIJE URANA PREMA DRUGIM PLANETAMA Kako da budem slobodan? Koja je cena za moju nezavisnost i individulazam?...

Pročitaj više

O Marsu u Biku

O Marsu u Biku   Mars je u Biku. Zašto je Mars u ovom znaku u nepovoljnom dostojanstvu (izgon)? Zato što se on...

Pročitaj više

Oblasti života u horoskopu kao jedinstvena celina

Oblasti života u horoskopu kao jedinstvena celina Da li možemo Jupitera i Veneru posmatrati kao signifikatore za finansije u svakom horoskopu? Da li svako ko je...

Pročitaj više