26.06.2010 autor: admin

Merkur u Raku i aspekti koji slede

Merkur u Raku i aspekti koji slede

Idemo malo o onome što pripada razumu i intelektu, odnosno o Merkuru, koji je 25. juna napustio znak Blizanaca i ušao u znak Raka, gde ostaje sve do 9. jula.

Merkur je hladan i suv, a u Raku mu se povećava hladnoća, što znači da je prisutno povlačenje u sebe, sporost, dubina, promišljenost, lenjost i ležernost, kada govorimo o logičnom, racionalnom i svesnom umu. Ovde se razum povezuje sa osećanjima, jer je Rak vodeni znak, dok se aktivira osetljivost, shvatanje nesvesnog i emotivnog, intuicija i duboko razmišljanje. Rak predstavlja emotivnu akciju, a Merkur u Raku ima želju da se putem misli i ideja emocionalno poveže sa drugima, što predstavlja njegovu akciju. Komunikacija je nežna, brižna, instiktivna i osećajna u želji da se oslanjanjem na emocije i osećanja, domogne informacija, zamisli i ideja. Merkur u Raku je peregriniran, odnosno nije snažno određen prema znaku u kojem se nalazi, a iz razloga, što na primer, Merkur u Raku ima potencijal da ispolji veliku maštu, brižnost i osećajnost kroz ideje, misli i inteleket, ali istovremeno ovde lako gubi objektivnost, racionalnost, realnost, stvarnost i praktičnost, što jeste njegova osnovna priroda, jer je Merkur u Raku pod uticajem emocija i osećanja. Rak predstavlja reakciju prvenstveno na privatno i najbliže okruženje, a sa Merkurom to su misaone reakcije, što znači da Merkur u Raku reaguje komunikacijom, mislima, rečima, idejama i razumom na emocije, intiman život, porodicu, decu, poreklo.

 Merkur – „ja ti donosim razum, reči, govor i misli“, a Rak – „upotrebi ih na pitanja koja se tiču emocija, porodice, najbližeg okruženja, porekla, tradicije i dece.“

Prema tome, u narednom periodu razum i praktična pitanja se povezuju sa emotivnim životom, sa onim delom koji pripada vašoj intimi i privatnosti, povezuje se sa maštom, pitanjima koja su povezana za tradiciju i poreklo, sa decom, porodicom i roditeljima i svemu onome što pripada vašem najbližem okruženju. Ono što možete najbolje da razumete dok je Merkur u Raku to je razumevanje najintimnijeg dela vaše prirode i razumevanja svega onoga što ćete staviti pod emotivnu akciju, pa prema tome gledajte nešto i da naučite na osonovu vaših osećanja i emocija, na osonovu porekla i tradicije ili uopšte osećaja pripadnosti bilo prema roditeljima, domovini, poreklu, najbližoj okolini, porodici.

Dok prolazi znakom Raka, Merkur će formirati nekoliko aspekata, gde neće imati podršku od onoga koji donosi vedrinu i radost (Jupiter), neće imati podršku od onoga koji želi promenu (Uran), neće imati podršku od onoga koji traži dubinu i pronicljivost (Pluton), ali će u jednom momentu ići zajedno sa veličinom (Sunce) i svoj boravak u Raku završiće u prijateljstvu sa onim koji predstavlja energetski pogon (Mars) i sa onim koji postavlja disciplinu, granicu i pravila (Saturn).

Merkur je formirao neharmoničan aspekt sa Uranom, dok je ulazio u znak Raka, koji polako gubi na intenzitetu, mada je još uvek prisutan, a slabljenje treba očekivati od ponedeljka 28. jula. Ovaj aspekt pretstavlja mentalnu napetost, nestrpljenje za komuniciranjem, kao i sklonost da se putem razuma, ideja i komunikacije nametne bunt, radikalna i nagla rešenja, preterno ekcentrično i neobično mišljenje, a što ima potencijal da naruši objektivnost i komunikaciju. Uran ubrzava i elektrizira Merkura, a u neharmoničnom aspektu to može biti prepreka zdravim i razumnim odlukama, kao i objektivnom razumevanju. Merkur u Raku je, kao što sam i rekla, razumom, idejama i mislima vezan za porodicu, roditelje, poreklo i tradiciju, najbližu okolinu, intiman, privatan i emotivan život, ali Uran koji šalje kvadrat prema znaku Raka, donosi kršenje pravila i tradicije, aktivira uzbuđenja, naglosti i promene u porodičnom okruženju i emotivnom i intimnom životu, što može da bude prepreka Merkura u Raku da ostvari svoju svrhu, a to je povezivanja razuma, logike i ideja sa emocijama, osećanjima i najbližim okruženjem. Kroz razum, komunikaciju i razmenu ideja, lako se pokreće ekcentrično ponašanje, odbacivanje autoriteta, napetost, nestrpljivost, netolerantnost, tvrdoglavost i nedostatak kontrole.

Trenutno je Merkur i u neharmoničnom aspektu sa Jupiterom, a intezitet ovog aspekta će slabiti od utorka, 29. jula. Ovo je aspekt misaonog preterivanja, nemogućnosti fokusiranja na ono što je praktično, stvarno i razumno, a zbog naivnosti i preternog optimizma, ali i lenjosti i ležernosti, jer ako postoji preterivanje, onda preterivanje treba povezati sa Jupiterom. Takođe, ovaj aspekt donosi precenjivanje u misaonim aktivnostima, gde kroz komunikaciju lako možete nekom nešto obećati, dati reč, ali nećete moći i da se držite istog, jer ste negde uneli faktor „precenjivanja“ i „preterivanja“. Sa ovim aspektom se često traži neki lak izlaz iz dileme, a takođe treba biti oprezan jer misli, razum i ideje lako mogu odvesti u neke glupe situacije, zbog kojih možete kasnije zažaliti. Zbog neharmoničnog aspekta koji Jupiter šalje prema Merkuru, postoji potencijal da se mentalna energija rasipa, da razum, misao, ideje i reči budu razuzdane, lakomislene, naivne, nemarne, neobazrive sa lošim rasuđivanjem i precenjivanjem. Možda ratmišljate kako bi trebalo da uložite u nekretninu ili da rešite neka praktična porodična pitanja, ali nepovoljan aspekt Jupitera nedozvoljava iskorišćavanje povoljne prilike i napredak iz tog ugla, jer ili nemate dovoljno poverenja ili čak nemate dovoljno materijalne podrške. Novac, finansije, poverenje, sreća, povoljne prilike i šanse su u raskoraku sa onim što pripada razumu i praktičnom razmišljanju, a za svrhu najblizeg i najintimnijeg okruzenja. Dokumenta, papirologija i papiri u vezi sa nekretninama, zemljištem, pa i izvodi rođenja i drzavljanstvo mogu imati prepreku u zakonu ili od zakona. Obratite paznju na takva dokumenta i papre, jer se može provući greška zbog nepažnje, lakomislenosti i preterane opuštenosti. Trgovina nekretninama, zemljištem, hranom, kućnim potrebštinama, takođe moze imati prepreku u zakonu, pa onaj ko se bavi istim, neka obrati pažnju zbog inspekcije, ali to su i mogući finansijski gubici u istom.

Merkur je trenutno u neharmoničnom aspektu sa Plutonom u Jarcu i ovaj aspekt će imati uticaj do 29 – 30. jula. Ovaj aspekt se može odraziti kao brutalnost, ekstremnost, grubost i nepopustljivost kroz komunikaciju. Potreba da se povežemo sa drugima kroz emocije, osećanja, porodicu, poreklo i bližu okolinu je u suprotnosti sa potrebom za eliminacijom i bolnim oslobađanjem od prošlosti i svega onoga što je staro.

Istovremeno dok Merkur bude bio u napetim aspektima sa Uranom, Jupiterom i Plutonom, formiraće konjunkciju sa Suncem, što znači da ego, ponos i samopouzdanje idu ruku pod ruku, zajedno sa logikom i razumevanjem: Ne dozvolite da vas neharmonični aspekti prema Merkuru poljuljaju i iz razloga, što će u jednom momentu nestati objektivnost, a što je posledica konjunkcije sa Suncem i što se intelekt i razum neće moći odreći ega i ponosa u želji da se dobije priznanje, veličina i vaznost od strane najblizih.

Od 29. juna do 5. jula Merkur u Raku će formirati harmoničan aspekt sa Marsom u Devici i aktivirati, hrabriti i podsticati Merkura na razmišljanje, razumevanje i komunikaciju u želji da se poveze sa emotivnim, intimnim, privatnim i najbližim. Ovo je aspekt mentalne snage koji treba iskoristiti u svrhu rečenog, jer će Mars dodavati snagu da se zamisli Merkura u Raku sprovedu u delo. Ovo moze biti povoljan period za akciju, rad, delanje i ulaganje energije (Mars) u najblizem okruzenju. Izlazeći iz znaka Raka od 7. jula do 10. jula Mars će formirati harmoničan aspekt sa Saturnom u Devici, koji će dodavati postojanost, napor, disciplinu i odgovornost i usmeravati Merkura na razumnost i komunikaciju u najbližem okruženju. Ovo je dobar period za donošenje praktičnih i stabilnih odluka u vezi vašeg bliskog okruzenja, porodice i privatnog života, kao i planiranje u vezi istog, a što može doneti konkretne rezultate za budućnost rečenog. Sve što sam navela gore u vezi Merkura u Raku (da se ne ponavljam) sa Saturnom dobija čvrstu formu i konkretan oblik.

Tenor iz Toskane - Andrea Bočeli

Tenor iz Toskane - Andrea Bočeli Andrea Bočeli, poznati italijanski tenor, odrastao je u malom selu na porodičnoj farmi u Toskani, koja je poznata po...

Pročitaj više

Vodolija - duh vremena

Vodolija - duh vremena Saturn (planeta dubine) i Uran (planeta genijalnosti), imaju svoje najbolje i najkvalitetnije uticaje u zodijačkom znaku Vodolije i zbog...

Pročitaj više

Dualitet prve i sedme kuće

Dualitet prve i sedme kuće Između prve i sedme kuće postiji dualitet. Ovaj dualitet ima potencijal da preraste...

Pročitaj više