Šta je astrologija

Astrologija je stara tradicija, koja kaže, "karakter i sudbina čoveka zavise od položaja zvezda u trenutku rođenja", ali možemo reći i da astrologija dozvoljava smislene i praktične promene svakog pojedinca u cilju poboljšanja kvaliteta života. Astrologija podržava postojanje slobodne volje i odbacuje sujeverje i fatalizam, jer samo naše ideje, misli i ponašanje, predstavljaju ključ za nas same. Čovek ima mogućnost izbora i sopstvenog kreiranja života. Ono što astrologija prefektno omogućava je objektivno prepoznavanje karaktera, talenata, potencijala, kao i mogućnost za emotivno i duhovno sazrevanje.
 
Horoskop preko simbola i elemenata koje sadrži (kuće, znaci, planete, aspekti), omogućava pogled u svačiju dušu, emocije i misli, što može biti uvid u pilagođavanje, jer samo samospoznaja i mudar izbor, dozvoljavaju značajnije promene. Naše promene uvek trebaju biti vođene motom - "biti zadovoljan sa sobom".

Astrologiju možemo slobodno svrstati u racionalnu disciplinu, zato što se ona temelji na memoriji, posmatranju i zaključivanju i predstavlja objektivan uvid u karakter i sudbinu čoveka. Horoskop je ogledalo, koje predstavlja odraz našeg tela i duše i dopušta nam sagledavanje sebe iz potpuno objektivnog ugla, jer tek kada postignemo sposobnost objektivnog sagledavanja sebe, možemo postati i zreliji, ne samo intelektualno, već i emotivno.

 


 Astrologija nije za one koji su sujeverni. Ona je odličan putokaz u životu, gde se može raditi sa ljudskom voljom, jer za razliku od životinja, koje se ponašaju isključivo, ljudska bića poseduju mogućnost izbora. Astrologija pruža mogućnost za emocionalne i mentalne promene.
 
Faktori kao što su religija, kultura, obrazovanje i pol, takođe utiču na ponašanje pojedinca i na njegove životne izbore.
________________________________________
"Ljude nije potrebno slati u međuplanetarni prostor, oni čak ne treba ni da napuste svoju zemlju ili zavičaj kako bi bili izloženi kosmičkim uticajima. Čovek je uvek u središtu svemira, jer je svemir svuda." - Đorođo Pikardi, u Firenci 1969.
________________________________________
"Filozofija, kao i prava astrologija, predstavlja svedočanstvo božjeg delovanja, dakle svetu, a nikako lakovernu oblast, koju ja lično ne želim da blatim." - J. Kepler
________________________________________
"Rađamo se u predodređeni čas, na predodređenom mestu i, kao vino sa godištem svoje berbe, nosimo u sebi kvalitet godina i godišnjeg doba kada smo došli na svet. Upravo to, ni manje ni više, tvrdi astrologija." - K. G. Jung
________________________________________