Rad sa klijentima

Tumačenje horoskopa ili astrološku konsultaciju možete dobiti na nekoliko načina. U slučaju da niste u mogućnosti lično doći na astrološku konsultaciju, onda tumačenje horoskopa ili svaku vrstu astrološke konsultacije, možemo uraditi uživo preko telefona (klasična telefonska linija) ili preko programa Skype za Internet (Besplatan telefon preko Interneta). Takođe, a zbog prisutnog interesovanja, tumačenje horoskopa radim i pismenim putem, odnosno isporučujem horoskop putem emaila.Tumačenje horoskopa ili astrološka konsultacija se mora zakazati unapred, da bi smo kod telefona ili računara bili u isto vreme i vi i ja. Potrebno je da mi dostavite nekoliko dana ranije vaše podatke, a to su: dan, mesec i godina rođenja, sat ili vreme rođenja i mesto ili grad rođenja , što se obično dostavlja pri zakazivanju, jer je meni potrebno da se pripremim za tumačenje vašeg horoskopa ili astrološku konsultaciju. Zakazivanje, kao i dodatne i detaljnije informacije možete dobiti na kontakte:

 


Cell phone: +381 (0)63/777 - 50 - 16

Phone: +381 (0)25/777 - 632

E - mail:  jelenasvojvodic@gmail.com


 

"Samo je jedan kutak svemira, koji sigurno možete promeniti, a to ste vi sami"

 

                                                                               Aldous Huxley