Kategorija: Zanimljivosti iz astrologije i astrološki pojmovi

10.04.2014 autor: jelena
Astrološki i astronomki apekti legende o Hiramu

Astrološki i astronomki apekti legende o Hiramu

Astrološki i astronomski aspekt legende o Hiramu kralju Tira. Solomon je sa Hiramom sklopio sporazum i obećao mu ogromne količine ječma,...
<<pročitaj više

09.01.2011 autor: admin
Gurđijev o astrologiji

Gurđijev o astrologiji

Za one koji nisu upoznati...Georgije Ivanovič Gurđijev (1877-1949) je jedan od najpoznatijih ruskih metafizičara. Evo šta Gurđijev misli o sudbini, planetarnim uticajima i astrologiji.....   "Sudbina stvarno postoji, ali ne za svakoga. Većina ljudi...
<<pročitaj više

01.09.2009 autor: admin
Jevrejska astrologija

Jevrejska astrologija

Astrologija koju su prvobitno upražnjavali Jevreji bila je skoro identična sa haldejskom. Pojedini istoričari astrologije ukazuju na uticaj simbolike brojeva još u doba Talmuda, predočavajući uzajamnu povezanost između simboličkog značenja broja 12 i dvanaest...
<<pročitaj više

02.08.2009 autor: admin
Tema mundi

Tema mundi

TEMA MUNDI, (lat. Thema mundi), Horoskop sveta; razvrstavanje planeta u odnosu na trenutak stvaranja sveta. Usvojena još u vavilonskoj i staroegipatskoj astrologiji, odn. prema prema egipatskom shvatanju o budućem ponovnom početku vidljivog sveta (shvatanje...
<<pročitaj više

07.07.2009 autor: admin
Upoznajte se sa astrološkim pojmovima

Upoznajte se sa astrološkim pojmovima

ALKOHODAN - Davalac godine, nebesko telo koje se nalazi na mestu Hilega (Almutin) i poseduje najveću moć, naročito kada se u nekom aspektu smatra za Hilega.   AFEL - tačka u kojoj je nebesko...
<<pročitaj više